Cronfa ddata llyfrgell newydd

Adnodd  newydd library news icon

Mass Observation Ar-lein

Bellach mae gan y Llyfrgell fynediad i gronfa ddata Mass Observation Online. Mae'r adnodd hwn yn cynnig mynediad chwyldroadol i un o'r archifau pwysicaf ar gyfer astudio Hanes Cymdeithasol yn y cyfnod modern. 

Archwiliwch bapurau llawysgrif a theipysgrif wreiddiol a grëwyd ac a gasglwyd gan y sefydliad Mass Observation, yn ogystal â chyhoeddiadau printiedig, ffotograffau a nodweddion rhyngweithiol.

I gael gwybod mwy ewch ar daith o amgylch y wefan.


#newyddion #Llyfrgell