Coeden Adborth Nadolig FINDit

Coeden Nadolig

O Goeden Nadolig, O Goeden Nadolig, ychwanegwch belen Nadolig at fy nghanghennau.

Mae Llyfrgell PDC eisiau cyfnewid anrhegion gyda chi y Nadolig hwn!

Dewiswch belen Nadolig a gadewch eich adborth i ni ar FINDit, yn gyfnewid am gymryd ffon candi oddi ar y goeden.

Os yw FINDit yn gwneud i chi deimlo'n llawen, rhowch wybod i ni a gwnewch i ni deimlo'n gynnes y Nadolig hwn.

Os yw FINDit yn rhoi profiad oeraidd i chi, dywedwch wrthym. Byddwn yn ei ychwanegu at ein haddunedau Blwyddyn Newydd i wella pethau i chi.

Rhannwch eich profiadau o bob maes o FINDit os ydych wedi bod yn chwilio am ein llyfrau, erthyglau cyfnodolion a chronfeydd data, neu ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais neu os ydych wedi cael cymorth neu arweiniad gan Dîm y Llyfrgell, neu wedi cyrchu ein canllawiau. Rydyn ni eisiau gwybod.

Gallwch hefyd adael adborth ar-lein.  Cliciwch unrhyw le ar y sgrin ac ychwanegwch eich sylwadau.

Yn rhedeg o ddydd Gwener 25 Tachwedd - dydd Gwener 9 Rhagfyr.

Chwiliwch am y goeden Nadolig, sydd wedi’i lleoli ger desg yr Ardal Gynghori ym mhob un o’n pedwar llyfrgell campws.#featured #Llyfrgell #newyddion #unilife-cymraeg