Cronfa Ddata Newydd - Statista

Adnodd  newydd library news icon

Llwyfan data busnes rhif 1 byd-eang

Dywedoch chi, Gwrandawon ni! 


Mewn ymateb i geisiadau gan staff a myfyrwyr, yn enwedig o fewn yr Ysgol Fusnes, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi prynu mynediad i Statista.

Mae Statista yn darparu'r ffeithiau a'r data diweddaraf a mwyaf perthnasol ar farchnadoedd, defnyddwyr a diwydiannau. Mae'n cwmpasu 1.9 miliwn o ystadegau, rhagolygon ac astudiaethau ar 80,000 o bynciau a 170 o ddiwydiannau ledled y byd.

Gallwch hefyd gael mynediad i Ragolygon. Mae'r rhain yn rhoi gwybodaeth am feysydd penodol ac yn eich helpu i nodi'r potensial yn y meysydd hynny. Gall hyn gynnwys rhagolygon, mewnwelediadau marchnad manwl a dangosyddion perfformiad allweddol.


  • Rhagolwg Marchnad Defnyddwyr
  • Rhagolwg Marchnad Ddigidol
  • Rhagolwg Marchnad Symudedd
  • Rhagolwg Gwlad
  • Rhagolwg Marchnad Dechnoleg

 Rhowch gynnig ar Statista drosoch eich hun

Statista access

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth, cysylltwch â ni. 

Mwynhewch!


#newyddion #Llyfrgell