Cysylltwch â'ch llyfrgell yn 2022

Plug

Beth am wneud cysylltu â'r llyfrgell yn un o’ch addunedau blwyddyn newydd.


Cysylltwch â'ch llyfrgell


Mae gennym gymaint i'w gynnig.

  • Cysylltwch â chasgliadau'r llyfrgell ar-lein ac ar y campws.

  • Cysylltwch â gofodau astudio’r llyfrgell, p'un a ydych chi eisiau astudio gyda ffrindiau dros goffi neu ddod o hyd i le tawel – mae’r ddau yma i chi.

  • Cysylltwch â'ch llyfrgellydd a chael yr help a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.


Ac os nad oes gennym yr hyn sydd ei angen arnoch chi, rhowch wybod i ni.

Rydym yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.
Gadewch i wneud 2022 yn un da!


Fersiwn Testun Infographic

Cysylltwch â'r Llyfrgell yn 2022. Fe welwch gyfoeth o adnoddau yn aros amdanoch chi!

Ar-lein ac ar y campws
Ymgollwch mewn llyfr da
Archwiliwch Syniadau newydd
Benthycwch liniadur
Astudiwch gyda ffrindiau
Astudiwch mewn lle tawel
Gwyliwch ffilm
Darganfyddwch bethau newydd
Ymchwiliwch i unrhyw beth
Cwrdd â'ch Llyfrgellydd
Defnyddiwch y gwasanaeth sgwrsio ar-lein

Instagram icon, links to library Instagram page twitter icon, links to library twitter page Facebook icon, links to library facebook page Youtube icon, links to library youtube page   


#newyddion2