Dechrau arni gydag ymchwil ar gyfer eich traethawd estynedig

Dechrau dissertation

Os ydych chi wedi glanio ar y dudalen hon, mae'n debyg eich bod wedi dechrau meddwl am draethodau estynedig. 

Gallech fod yn meddwl tybed pa bwnc i'w ddewis a sut i ymchwilio neu ddod o hyd i wybodaeth. Gall fod yn frawychus wynebu cwblhau darn enfawr o waith gyda dyddiad cau sy'n tyfu'n fwy bob mis sy'n mynd heibio.

Gan weithio’n agos gyda Sgiliau Astudio, mae llyfrgellwyr PDC wedi creu cronfa o adnoddau a fydd yn eich helpu i ddechrau ymchwilio a chynllunio’n hyderus ar y cam hwn o’ch taith traethawd estynedig.

Adolygiadau/ymchwil llenyddiaeth

Ar ddechrau eich taith, dylech ddarllen a darganfod beth sydd eisoes wedi'i gyhoeddi neu ei ymchwilio. Darllenwch ein canllaw ardderchog ar gynnal adolygiad llenyddiaeth.

Nid yw'n ymwneud â Google yn unig

Bydd ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o adnoddau gwybodaeth yn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth gywir pan fyddwch ei hangen fwyaf.   Dewch o hyd i'ch canllaw pwnc a dewiswch y tab wedi'i farcio "Math o adnoddau".

Sgiliau Astudio: ysgrifennu academaidd, cyfeirnodi, dadansoddi beirniadol

Mae arweiniad ymarferol a chymorth gydag ysgrifennu, cyfeirnodi a sgiliau astudio eraill ar gael arwefan Sgiliau Astudio. Gallwch hefyd archebu lle ar gyfer gweithdai sgiliau astudio sy’n cwmpasu llawer o’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer traethodau estynedig o fis Medi 2022 ymlaen.

Adnoddau pellach

SAGE Research Methods yw'r dulliau gorau posibl gyda mwy na 1000 o lyfrau, cyfeirlyfrau, erthyglau cyfnodolion, a fideos cyfarwyddiadol gan academyddion o'r radd flaenaf, gan gynnwys y casgliad mwyaf o lyfrau dulliau ansoddol sydd ar gael ar-lein gan unrhyw gyhoeddwr ysgolheigaidd.

Detholiad o eLyfrau ar sgiliau astudio gyda ffocws ar draethodau estynedig. 

Cymorth ac arweiniad

Bydd gan eich Llyfrgellydd Cyfadran wybodaeth fanwl am adnoddau ar gyfer eich cwrs, felly cysylltwch â nhw am gymorth a chyngor.


#newyddion #Llyfrgell #uniife_cymraeg