Dechrau Arni yn y Llyfrgell

llyfr agored gyda geotag map pinc uwch ei ben

Yn Newydd i'r Llyfrgell? Mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni helpu.

Mae'r Llyfrgell wedi llunio canllaw dechrau arni i'ch arwain trwy hanfodion y llyfrgell a gwybodaeth am bob un o'n pedwar campws.

Llyfrau

Gall israddedigion ac ôl-raddedigion a addysgir fenthyca hyd at 25 o eitemau.

Mae gennym ni fideos 'Sut i' hefyd i'ch helpu i lywio'ch cyfrif, dod o hyd i lyfrau, e-lyfrau ac erthyglau cyfnodolion trwy FINDit, ein catalog llyfrgell.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi hefyd archebu llyfrau o gampysau eraill a'u casglu o'r llyfrgell prifysgol sydd agosaf atoch chi?


Adnoddau Ar-lein

Nid dim ond llyfrau sydd gennym yn ein llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd gasgliadau ar-lein i chi eu defnyddio.

Gallwch chwilio ar draws ystod eang o adnoddau a dod o hyd i eitemau a gedwir yn y casgliadau hyn trwy ddefnyddio FINDit.

Rydym hefyd wedi creu set o ganllawiau Llyfrgell i'ch arwain gyda chymorth pwnc, cyfeirnodi, rhestrau darllen neu BoB - gwasanaeth radio a theledu ar alw.


Sgwrsio

Os oes angen i chi siarad â’r Llyfrgell mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni:

Defnyddiwch ein cyfleuster sgwrsio 24/7 i gael cymorth gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.

Gallwch anfon e-bost atom.


Llyfrgellwyr Cyfadran

Gall eich Llyfrgellwyr Cyfadran eich helpu i:

  • Defnyddio FINDit i chwilio am lyfrau, e-lyfrau, erthyglau cyfnodolion o safon, a defnyddio ein cronfeydd data yn effeithiol.
  • Creu strategaeth chwilio.
  • Rheoli eich ymchwil a chael y wybodaeth ddiweddaraf.
  • Cael y gorau o'r llyfrgell.


Oriau Agor

Mae amseroedd agor llyfrgelloedd y campws yn amrywio felly gwiriwch cyn i chi deithio.


Cymorth Pellach

Angen cymorth ychwanegol gyda hygyrchedd i'n hadnoddau neu ein hadeiladau, gweler ein tudalen hygyrchedd.

Mae yna hefyd y Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio


#newyddion #Llyfrgell #Featured #unilife-cymraeg