Fe wnaethoch chi ddweud, Fe wnaethom ni wrando

White megaphone with red hearts coming out of it

Gofynnom i chi gymodi neu droi eich cefn ar y llyfrgell. Cawsom ein syfrdanu gan eich ymateb.Cawsom 303 llythyr.

Dyma rai o'r pethau rhyfeddol a ddywedasoch am Lyfrgell PDC:


Caerdydd

Outside view of Cardiff campus, sunny day

 • Mae staff yn barod iawn eu cymorth pan ofynnir iddynt sut i ddefnyddio pethau.
 • Hawdd iawn ei lywio i ddod o hyd i lyfr rydw i wedi'i weld ar FINDit.
 • Lle gwych i ddod pan dwi'n teimlo fel fy mod yn methu canolbwyntio gartref.
 • Gwerthfawrogi'r amrywiaeth o destunau corfforol ac ar-lein.
 • Yn gyson wych ers 2018.
 • Hoffi’r rhestrau darllen ar-lein.

Glyn-taf

Outside view of Glyntaff Campus on sunny day, daffodils

 •  I fyfyriwr anabl fel fi, a oedd am ddatblygu a gwella fy hun ers cymaint o amser, y llyfrgell yw fy ffynnon wybodaeth fwy neu lai.
 • Mae staff y llyfrgell mor garedig a chymwynasgar sy'n gwneud gwahaniaeth enfawr.
 •  Lle distaw, tawel oddi cartref lle gallaf astudio.
 •  Rwyf wrth fy modd â'r holl erthyglau academaidd y mae gennyf fynediad iddynt.

Casnewydd

Outside view of Newport Campus on sunny day

 • Mae'r amgylchedd yn anhygoel - mae'n hyfryd cael llyfrgell fel hon.
 • Caru'r llyfrgell ar-lein a'r sesiynau rhad ac am ddim a gynigir i fyfyrwyr i wella sgiliau.
 • Mae'r staff yn anhygoel ac yn barod i helpu.
 • Mae'n well gen i e-lyfrau gan fy mod yn anabl felly mae cael cymaint y gallaf gael mynediad hawdd atynt ar fy ngliniadur yn wych.
 • hebddoch chi byddwn ar goll.

Trefforest

Treforest Library & Student Centre outside view, blue sky

 • Amgylchedd diogel ac ysgogol.
 • Mae llyfrau wedi fy helpu yn fwy nag yr oeddwn yn ei feddwl dros fy nhair blynedd ac ni fyddai hynny byth wedi bod yn wir pe na bawn i wedi cael taith bersonol gan un o'r staff yn fy wythnos gyntaf.
 • Am ddim i'w ddefnyddio a does dim rhaid talu am lyfrau.
 • Mae staff y llyfrgell bob amser yn barod i helpu.
 • Lle gwych i astudio'n heddychlon.


Rydym yn ystyried sut i ymateb i'ch adborth a byddwn yn adrodd yn ôl i chi yn yr wythnosau nesaf ar yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud am yr hyn yr ydych wedi'i ddweud wrthym.


#newyddion2 #Llyfrgell