Gliniaduron hunanwasanaeth ychwanegol ar gael ledled PDC!

Gliniadur mewn cylch coch

O 14 Chwefror bydd llawer mwy o liniaduron ar gael i fyfyrwyr trwy loceri gliniaduron hunanwasanaeth.

Bydd y gliniaduron Connect2 presennol yn cael eu tynnu'n ôl yn ystod yr wythnosau nesaf.


self-service laptops lockers, technician unpacking laptops

Campws Caerdydd

The Street 

60 MacBook newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.

Bydd hyn yn ategu'r 24 gliniadur a'r 24 MacBook sydd eisoes ar gael yn y Llyfrgell i'w benthyca am 4 wythnos.


Glyn-taf

Adeilad Elaine Morgan, y Zone

48 gliniadur newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.


Glyn-taf Uchaf, Caffi Matrix

48 gliniadur newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.

Mae hyn yn ychwanegol at y 24 gliniadur yn y Llyfrgell sydd ar gael i'w benthyca am 4 wythnos.


Casnewydd

Yn y Cyntedd

48 gliniadur newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.

Mae hyn yn ychwanegol at y 12 sydd ar gael yn y Llyfrgell i'w benthyca am 4 wythnos.


Trefforest

Yn y Llyfrgell

Mae 48 o liniaduron newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.

Mae'r rhain yn ychwanegol at y 48 gliniadur presennol sydd ar gael i'w benthyca am 4 wythnos.


Aberhonddu 

Mae 60 o liniaduron newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.


Glyn-nedd, G410 

24 gliniadur newydd i'w benthyca am 4 wythnos.


Parc Chwaraeon, SPSC113

60 MacBook newydd ar gael i'w benthyca am 1 wythnos.


Nid yw'r gliniaduron newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fewngofnodi ar y campws yn gyntaf gyda'u cyfrifon Prifysgol. Dylid defnyddio cyfeiriadau e-bost PDC i fewngofnodi.

self-service laptops lockers, technician unpacking laptops


#newyddion #Llyfrgell