Lansiad Llyfr

Llyfr ar agor mewn cylch glas golau

Lansiad Llyfr: ‘Understanding Homicide’ gan Fiona Brookman, Athro Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru

Pryd: Dydd Llun, Ionawr 31, 16:00-17:00

Lleoliad: B001, Campws Trefforest, ac ar-lein

Yn agored i: Holl fyfyrwyr PDC, Israddedigion, Ôl-raddedigion/Ymchwilwyr Ôl-raddedig, Staff, Cyn-fyfyrwyr, Darpar Fyfyrwyr.

Cofrestru: Am ddim i fynychu - mae angen cofrestru

Gwybodaeth Cofrestru: Cofrestrwch ar Eventbrite i fynychu'r digwyddiad


Mae’r llyfr ar gael gan Sage Publishing neu yn y digwyddiad.


Sylwch y cedwir at fesurau cadw pellter cymdeithasol llym os byddwch yn mynychu'n bersonol.


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi rhyddhau’r llyfr ‘Understanding Homicide’, (ail argraffiad) gan Fiona Brookman, Athro Troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru.


Yn y llyfr atyniadol a hygyrch hwn, mae Fiona yn tynnu ar sawl degawd o’i hymchwil ei hun ar ddynladdiad a thrais, gan gynnwys ymchwil ethnograffig ar ymchwilio i ddynladdiad yn y DU ac UDA a chyfweliadau â throseddwyr treisgar, er mwyn datrys nodweddion ac achosion dynladdiad, sut mae'r heddlu a gwyddonwyr fforensig yn ymchwilio iddo a sut y gellir ei atal.


Gan gyfuno dadansoddiad o Fynegai Dynladdiad y Swyddfa Gartref ag astudiaethau achos o ddynladdiadau a dadl ryngwladol a llenyddiaeth, bydd y gwerslyfr cynhwysfawr hwn yn adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr sy’n astudio dynladdiad, trais, ei ymchwiliad ac ymatebion iddo, yn ogystal ag ymchwilwyr ac ymarferwyr sydd â diddordeb mewn dynladdiad a thrais.


Yn y digwyddiad lansio llyfr anffurfiol hwn, a gynhelir gan José Lopez Blanco o Lyfrgell PDC, bydd yr Athro Brookman yn siarad yn fyr am rywfaint o’r ymchwil sy’n sail i’r llyfr ac yn trafod heriau a rhinweddau arsylwi ditectifs dynladdiad wrth eu gwaith ac o wneud ymchwil ethnograffig aml-safle. 


Dilynir hyn gan sesiwn cwestiwn ac ateb a chyfle i brynu ‘Understanding Homicide’ am bris gostyngol.

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan Lyfrgell PDC, Y Ganolfan Troseddeg, a Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi.

#newyddion #Llyfrgell #unilife-cymraeg