Mae'n amser am newid!

Arrows

Rydym yn aildrefnu pethau yn llyfrgell campws Trefforest.

Mae'r ardal astudio tawel bresennol yn cael ei thrawsnewid yn Ganolfan Cymorth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio  newydd lle bydd y tîm sgiliau astudio llawer mwy wedi'i leoli. Mae ein tiwtoriaid sgiliau astudioyma i gynnig cymorth sgiliau academaidd.

Mae hyn yn cynnwys mathemateg, cyfeirnodi, dadansoddi beirniadol, ysgrifennu adroddiadau a llawer mwy.

Bydd yr ardal y byddant yn ei gadael ar ôl yn dod yn ardal Astudio Tawel hunangynhwysol newydd. Bydd yn cael ei adnewyddu’n llwyr, gan greu lle heddychlon golau, llachar i astudio ynddo.

Mewn ymateb i adborth myfyrwyr, byddwn yn gosod mwy o socedi plygiau er mwyn i chi allu plygio eich dyfeisiau i mewn. Bydd gan ganran o ddesgiau gyfrifiaduron personol hefyd.


Llinell Amser

Dyddiad cychwyn:                         Medi 26ain

Cwblhau'r Ganolfan Sgiliau:       11 Tachwedd

Cwblhau Ardal Astudio Tawel:   25 Tachwedd


y cynlluniau

Cynlluniau ardal astudio tawel newydd     

 Cynlluniau Canolfan Cymorth Sgiliau Astudio newydd


Cynlluniau darllen menyw

#newyddion