Mis Ionawr Teimlo'n Dda

Wyddoch chi fod 17 Ionawr, sy’n cael ei adnabod yn swyddogol fel 'Dydd Llun y Felan', yn ddiwrnod a grëwyd fel cysyniad i gael pobl i archebu gwyliau ym mis Ionawr?

Edrychwch ar ein rhestr darllen Teimlo'n Dda i'ch helpu i oroesi mis Ionawr a thu hwnt. Mae gennym e-lyfrau os na allwch fynd i mewn i'r llyfrgell ac os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer y rhestr rhowch wybod i ni.

Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae teimlo'n dda ar BoB i oresgyn y felan dydd Llun hwnnw. Felly cwtshwch, gwneud eich hun yn glyd a mwynhewch!

Cariad oddi wrth

Y Llyfrgell. x


#newyddion #Llyfrgell