Podiau astudio Orangebox Air3 newydd yn Llyfrgell Trefforest

Newyddion library news icon

Mae gwasanaethau llyfrgell wedi buddsoddi mewn dau bod astudio newydd sy'n berffaith ar gyfer gwaith cydweithredol. Maent wedi'u cynllunio i grwpiau gyfarfod, trafod a rhannu syniadau neu ymarfer cyflwyniadau.

Wedi'u lleoli ar lawr cyntaf y llyfrgell mae lle cyfforddus i hyd at 5 o bobl.

Archebwch y pod trwy system Connect2

Nodweddion Allweddol:

Podiau astudio Trefforest


Pŵer wedi’i fewnosod

Mae uned bŵer wedi’i mewnosod a phorthladdoedd USB yn caniatáu ichi gysylltu a gwefru'ch dyfeisiau eich hun.

Goleuo

Offer gyda rheolyddion goleuo i adael i chi benderfynu a oes angen golau llachar, acen, neu amgylchynol.

Awyru

Mae cylchrediad aer yn y pod yn ymgorffori ei ddatrysiad to agored sy'n caniatáu i'r defnyddiwr reoli llif aer a hinsawdd yn y pod.

Preifatrwydd Acwstig

Mae'r paneli amsugnol meddal ar ochrau'r pod wedi'u peiriannu'n benodol i fireinio'r perfformiad acwstig ar gyfer y preifatrwydd llefaru gorau posibl.

Byrddau gwyn

Mae bwrdd gwyn symudol ar gael

Cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd

Lled drws sy’n cydymffurfio a chylch troi llawn.#newyddion #Llyfrgell