Ardal Sgiliau Astudio Newydd ac Astudio Tawel yng Nghanolfan Dysgu Trefforest

Information symbol

Mae prosiect adnewyddu mawr i greu hyb Sgiliau Astudio newydd ac ardal Astudio Tawel yng Nghanolfan Dysgu Trefforest bellach wedi'i gwblhau.

Mae'r ardal Astudio Tawel wedi'i symud a'i huwchraddio i gynnwys desgiau gwaith a chadeiriau newydd sbon gyda phwyntiau pŵer ar gyfer gliniaduron a dyfeisiau eraill.

Mae'r ganolfan Sgiliau Astudio newydd bellach yn hyb sy'n cynnwys gweithdy ac ystafell hyfforddi mentora cymheiriaid gyda swyddfeydd llai ar gyfer cymorth un-i-un a ddarperir gan diwtoriaid sgiliau astudio a arbenigol. Ar gyfer myfyrwyr o Drefforest sydd angen cymorth gyda mewngofnodi, argraffu a chael mynediad at e-byst, mae yna hefyd Gymorth Digidol ar y campws o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael ar-lein ac un diwrnod yr wythnos yng Nglyn-taf a Chasnewydd.

Gwybodaeth bellach 


silent study and study skills rooms

#newyddion #Llyfrgell