Croeso i Lyfrgell Prifysgol De Cymru!

Croeso

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd

Os ydych chi'n newydd ac yn meddwl beth all y llyfrgell ei wneud i chi, yna darllenwch ymlaen.

Os yw'n well gennych gael gwybod yn bersonol, trefnwch le ar ein cyfres o ddigwyddiadau "Myfyrwyr sy’n Barod i'r Dyfodol" yn y Llyfrgell.

Llyfrgelloedd y campws

Mae pob un o'n llyfrgelloedd yn cynnwys llyfrau astudio a chylchgronau cyfredol a pherthnasol. Gyda mannau dysgu rhagorol gyda chyfarpar da, gallwch ddewis astudio mewn distawrwydd neu mewn grwpiau.

Darganfyddwch fwy gyda'n canllaw Dechrau Arni neu trefnwch le ar un o'n teithiau llyfrgell a gynhelir rhwng 25 Medi a 6 Hydref.

Adnoddau Ar-lein

Nid llyfrau yn unig sydd gennym yn ein llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd gasgliadau ar-lein sydd ar gael i chi unrhyw bryd ac unrhyw le.

Chwiliwch ar draws ystod eang o adnoddau a dewch o hyd i eitemau a gedwir yn y casgliadau hyn trwy ddefnyddio FINDit.

Rydym hefyd wedi creu cyfres o ganllawiau llyfrgell i'ch helpu gyda chefnogaeth pwnc, cyfeirnodi, eLyfrau a rhestrau darllen.

Yn ystod y tymor, rydym ar agor tan yn hwyr, felly gwelwch ein horiau agor yma.

BOB

Gallwch hefyd ddefnyddio BOB: gwasanaeth radio a theledu ar-alw sy’n ffrydio miloedd o oriau o ddarllediadau Freeview dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Cysylltwch â ni / Sgwrsio

Os oes angen i chi siarad â'r Llyfrgell, defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio sy’n ar gael 24/7.)

Neu e-bostiwch ni: [email protected]

Llyfrgellwyr y Gyfadran

Mae Llyfrgellwyr y Gyfadran yn darparu cymorth arbenigol ar yr adnoddau y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich aseiniadau a'ch ymchwil.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â Llyfrgellydd eich Cyfadran.

Cefnogaeth Bellach

Gall bod yn fyfyriwr newydd fod yn frawychus ac mae gan Brifysgol De Cymru amrywiaeth o wasanaethau cymorth i’ch helpu gan gynnwys Lles, Arian Myfyrwyr,Gyrfaoedd a Sgiliau Astudio.

Mae dolenni i ragor o wasanaethau ar waelod y dudalen hon.

#newyddion #Llyfrgell