Ofni’r Aseiniad Cyntaf?

pwmpenni

A yw meddwl am weithio ar eich aseiniad cyntaf yn eich cadw'n effro gyda’r nos ac yn codi ias arnoch chi? 

Wel, nid oes angen ofni, mae'r Llyfrgell yma i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r adnoddau cywir ar gyfer eich maes pwnc.

Mae sawl ffordd y gallwn ni helpu:

  • Os nad ydych wedi mynychu un o'n sesiynau llyfrgell, yn bersonol neu ar-lein, edrychwch ar ein canllaw Dechrau Arni.
  • Cymerwch gip ar ein hamrywiaeth o diwtorialau fideo ar sut i gael y gorau o FINDit, ein catalog llyfrgell a hefyd sut i fireinio'ch chwiliadau.
  • Cymerwch gip ar ein tudalen Sgiliau Llyfrgell gyda dolenni defnyddiol o ddechrau arni i gyfeirnodi.
  • Mae gennym ystod eang o ganllawiau pwnc. Defnyddiwch y canllawiau hyn i ddod o hyd i'r holl adnoddau allweddol yn eich ardal chi. Cyfarfyddwch â'ch Llyfrgellydd a chael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl lyfrau ac adnoddau diweddaraf sydd gennym ar eich pwnc.

Cysylltu:

  • Defnyddiwch ein Sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.
  • Gallwch hefyd e-bostio'r

Llyfrgell gydag ymholiad.

Gall Llyfrgellydd eich Cyfadran eich helpu chi:

  1. Defnyddiwch FINDit i chwilio am lyfrau, e-lyfrau, erthyglau cyfnodolion o safon, a defnyddio ein cronfeydd data yn effeithiol.
  2. Crëwch strategaeth chwilio
  3. Rheolwch eich ymchwil a chael y wybodaeth ddiweddaraf.
  4. Cewch y mwyaf o'r llyfrgell.

Cofiwch mae'n bwysig cymryd seibiant!

Dim triciau ond danteithion o Lyfrgell PDC, gyda'n rhestr darllen brawychus o dda a golygfeydd Calan Gaeaf iasol ar BoB. Mater i chi yw p’un a fyddwch yn diffodd y goleuadau ai peidio …#featured #Llyfrgell #newyddion #unilife_cymraeg