Benthyca ac aelodaeth

Sut mae benthyg llyfr? 

Benthyg hyd at 25 llyfr 

Defnyddiwch FINDit i chwilio catalog y llyfrgell neu dilynwch yr arwyddion yn y llyfrgell i bori'r silffoedd i ddod o hyd i'r llyfrau sydd eu hangen arnoch. Dewiswch nhw o'r silff a chymrwch allan gan ddefnyddio ein peiriannau hunanwasanaeth. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i lyfrau, cyrchu'r silffoedd, neu ddefnyddio'r peiriannau hunan-fenthyg, gofynnwch i aelod o staff am gymorth.

Gwneud cais am eich llyfrau ar-lein a'u casglu o gampws o'ch dewis. Ewch â nhw allan gan ddefnyddio ein peiriannau hunanwasanaeth.

Os na allwch ddod i'r llyfrgell, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth benthyciadau drwy’r post (myfyrwyr yn y DU yn unig).