Benthyca ac aelodaeth

Sut mae benthyg llyfr? 

Benthyg hyd at 25 llyfr 


  1. Os ydych chi am gymryd llyfrau llyfrgell gallwch chi: Dod i mewn i'r llyfrgell a phori'r silffoedd i ddewis yr hyn rydych chi ei eisiau. Ewch â nhw allan gan ddefnyddio ein peiriannau hunanwasanaeth.
    Os oes angen help arnoch i gael mynediad i'r silffoedd, gofynnwch i aelod o staff.

  2. Gwneud cais am eich llyfrau ar-lein a'u casglu o gampws o'ch dewis. Ewch â nhw allan gan ddefnyddio ein peiriannau hunanwasanaeth.

  3. Os na allwch ddod i'r llyfrgell, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth benthyciadau drwy’r post (myfyrwyr yn y DU yn unig).