Adnewyddu

Adnewyddu awtomatig

Ar yr amod nad yw defnyddiwr arall wedi gofyn am eich eitemau ac ar yr amod nad oes unrhyw ddirwyon heb eu talu, caiff eitemau eu hadnewyddu'n awtomatig. 

Dylech fod yn ymwybodol bod gwahanol gyfnodau adnewyddu gwahanol yn berthnasol yn dibynnu a ydych wedi benthyg eitem Prifysgol De Cymru neu Goleg Merthyr (gweler isod).

Nodwch: Nid yw eitemau Coleg Merthyr yn adnewyddu’n awtomatig ond gellir eu hadnewyddu â llaw (gweler isod).

Rhaid i ddefnyddwyr y llyfrgell wirio eu cyfrif llyfrgell ar-lein a'u cyfrif e-bost Prifysgol De Cymru yn rheolaidd gan mai'r rhain yw'r prif sianelau cyfathrebu ar gyfer gwybodaeth am unrhyw eitemau a fenthycwyd.

 Uchafswm y cyfnodau adnewyddu yw: -

Prifysgol De Cymru

Galw Uchel - Hyd nes y caiff ei alw'n ôl gan ddefnyddiwr arall.

Benthyciadau Wythnos - Hyd nes y bydd defnyddiwr arall yn ei alw'n ôl.

Coleg Merthyr Tudful

Benthyciad Byr - Heb ei adnewyddu.

Benthyciadau 1 Wythnos - Hyd nes y caiff ei alw'n ôl gan ddefnyddiwr arall.

Benthyciadau 4 Wythnos - Hyd nes y caiff ei alw'n ôl gan ddefnyddiwr arall.

Fy nghyfrif

Mae pob aelod o'r Llyfrgell yn cael cyfrif y gellir ei gyrchu trwy ddolen fy-nghyfrif  ar FINDit.

Mae Fy nghyfrif yn caniatáu i chi:

  • gweld eich benthyciadau a'r dyddiadau y mae angen eu dychwelyd
  • adnewyddu'ch benthyciadau â llaw
  • edrych ar eich ceisiadau a'u statws
  • gweld unrhyw ddirwyon a gawsoch
  • cadw cofnodion i'ch e-silff

Rydych yn mewngofnodi i Fy Nghyfrif gan ddefnyddio'ch rhif adnabod myfyriwr a'ch cyfrinair.


Hunanwasanaeth

Gallwch adnewyddu eich llyfrau ar y peiriannau hunanwasanaeth yn unrhyw un o'r llyfrgelloedd.

Ffonio, E-bostio, Sgwrsio

Ffôn: 01443 482 540

[email protected]

Gofynnwch i Lyfrgellydd – Sgwrs Fyw 24/7