Benthyciadau Gliniaduron

Mae pob un o'n llyfrgelloedd campws bellach yn cynnig gwasanaeth casglu gliniaduron hunanwasanaeth. 

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Nid oes angen archebu, cynigir y gliniaduron ar sail y cyntaf i'r felin. Gellir benthyca gliniaduron am gyfnod benthyciad o 1 wythnos. Rhaid dychwelyd y gliniadur ar ôl y cyfnod hwn i gael ei ddiweddaru. Gallwch wneud archeb newydd yn amodol ar argaeledd. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen eich cerdyn adnabod myfyriwr arnoch.

Dylid defnyddio cyfeiriadau e-bost PDC i fewngofnodi.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gliniadur, cysylltwch â'r Ardal Gynghori.

Argaeledd: 

Campws Trefforest

 • Llyfrgell Trefforest - 96 gliniadur
 • Aberhonddu, tu allan BI - 60 gliniadur   
 • Glyn-nedd, G410 - 24 gliniadur

Campws Caerdydd

 • Llyfrgell Caerdydd - 24 gliniadur a 24 Macbook
 • Y Stryd - 60 MacBook
 • Campws Glyntaf

Campws Glyntaf

 • Llyfrgell Glyntaf - 24 gliniadur
 • Adeilad Elaine Morgan, y Gylchfa - 48 gliniadur
 • Glyntaf Uchaf, Caffi Matrix - 48 gliniadur

Campws Casnewydd

 • Llyfrgell Casnewydd - 12 gliniadur
 • Cyntedd - 48 gliniadur

Parc Chwaraeon

 • SPSC113 - 60 MacBooks

Etsy Shop Big Banner (8).png