Dosbarthu Electronig Diogel (DED)

I'r rhai sydd angen erthyglau cyfnodolion nad ydynt ar gael o'n casgliadau, gallwn gynnig y Gwasanaeth Dosbarthu Electronig Diogel (SED).

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael mynediad i gasgliadau helaeth y Llyfrgell Brydeinig ac yn darparu trosglwyddiad diogel, di-dor o erthyglau i'ch bwrdd gwaith.


Sut ydw i'n gwneud cais am gopi digidol gan ddefnyddio Dosbarthu Electronig Diogel ?

  • Gwneir ceisiadau drwy lenwi'r ffurflen Cais Llyfrgell Brydeinig ar FINDit- Catalog y Llyfrgell. O dan ‘Format’ dewiswch ‘digital’ i ofyn am ddosbarthiad electronig.
  • Unwaith y byddwn wedi gwirio eich cais bydd yn cael ei anfon i'r Llyfrgell Brydeinig, byddant yn sganio'r erthygl y gofynnwyd amdani ac yn creu PDF.
  • Bydd cyswllt i'r ddogfen hon yn cael ei e-bostio atoch chi o'r Llyfrgell Brydeinig. Yr anfonwr fydd [email protected], felly gwnewch yn siŵr nad yw'r anfonwr hwn wedi'i rwystro na'i anfon i'ch ffolder post sothach.
  • Fel arfer, cyflwynir ceisiadau o fewn 7 diwrnod gwaith, ond maent yn aml yn llawer cyflymach. Gellir olrhain cynnydd eich ceisiadau ILL trwy lofnodi i mewn i Fy Nghyfrif ar FINDit.

Gofynion meddalwedd

Mae DRM Lite yn ddull dosbarthu electronig sy'n caniatáu i'r Llyfrgell Brydeinig Ar Alw i gyflenwi dogfennau diogel, wedi'u hamgryptio, sicrhau bod yr eitem yn cael ei defnyddio fel y caniateir yn unig, a diogelu hawliau deiliad yr hawlfraint.

I dderbyn eich erthyglau, bydd arnoch angen Adobe Reader fersiwn 10 neu uwch a mewngofnodiad a chyfrinair Llyfrgell Brydeinig Ar Alwad. Os oes gan eich porwr gwe gwyliwr pdf wedi'i adeiladu i mewn, yna bydd angen i chi analluogi hyn dros dro er mwyn i'r ddogfen agor yn uniongyrchol i Adobe Reader.

Cofrestru

I gofrestru'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, ewch i dudalen gofrestru'r Llyfrgell Brydeinig Ar Alwad.

Cymorth pellach

Edrychwch ar DRM Lite: Cwestiynau Cyffredin

Mynediad ac argraffu

  • Unwaith y byddwch wedi derbyn y cais gan y Llyfrgell Brydeinig, bydd y copi electronig ar gael i'w lawrlwytho o'r gweinydd yn y Llyfrgell Brydeinig am 30 diwrnod, ac yna caiff y ffeil ei dileu.
  • Caniateir i chi wneud un copi papur yn unig o'r copi electronig.
  • Gallwch ei ddarllen am dair blynedd o'r dyddiad y gwnaethoch ei lawrlwytho. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r ffeil cyn gynted ag y byddwch chi'n ei hagor.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaeth Llyfrgell Brydeinig Ar alw yma: https://www.bl.uk/help/how-to-open-your-on-demand-order

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw broblemau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Gwasanaeth Benthyciadau Rhyng-lyfrgellol.

Tel: 01443 482638
e-bost: [email protected]