Ceisiadau

Cyflwyno cais

Gallwch gyflwyno cais am unrhyw eitem y gellir ei fenthyg, o unrhyw gampws Prifysgol De Cymru, neu os yw'r eitem ar fenthyg i fenthyciwr arall. Mae ein gwasanaeth ar-lein yn ei gwneud yn hawdd gofyn am, casglu a dychwelyd eitemau o lyfrgell o'ch dewis.
I wneud hyn:


1. Cysylltwch â FINDit.
2. Llofnodwch i mewn gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Prifysgol.
3. Teipiwch eich chwiliad.
4. O'r rhestr canlyniadau dewiswch y ddolen lleoliad ar gyfer yr eitem sydd ei hangen arnoch.
5. Dewiswch y Deiwisiadau y Gwneir Cais Amdanynt: Cais o gyswllt Llyfrgell PDC.
6. Llenwch y ffurflen ar-lein, gan ddatgan y Lleoliad Casglu y dymunwch ei gasglu ohono.
7. Cliciwch ar y botwm Gwneud Cais (Request) i gwblhau eich cais.Casglu eich ceisiadau

Pan fydd eich ceisiadau yn barod i gasglu, anfonir e-bost i'ch e-bost myfyriwr. Fel arfer bydd llyfrau y gofynnir amdanynt o'n campysau eraill ar gael i'w casglu o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Cedwir y rhan fwyaf o eitemau am 7 diwrnod.  Os na chaiff ei gasglu, caiff ei ddychwelyd i'r silffoedd.

Sylwer:

  • Gallwch gael hyd at 5 cais gweithredol ar unrhyw un adeg.  
  • Os bydd benthyciwr arall yn gofyn am eitem efallai y byddwch yn derbyn e-bost yn adalw’r eitem. Dychwelwch ef erbyn y dyddiad dyledus.
  • Mae Fy Nghyfrif yn eich galluogi i weld eich benthyciadau a'r dyddiadau dychwelyd.

I ddysgu mwy am Fy Nghyfrif, gwyliwch ein ffilm fer.

Casglwch eich ceisiadau cyn gynted â phosibl. Fe'u cedwir yn y pwyntiau Casglu Ceisiadau yn Nhrefforest, Glyn-taf, Caerdydd a Chasnewydd.