Connect2

Gliniaduron ac offer cyfryngau

Connect2


Gall pob myfyriwr fenthyg gliniaduron am uchafswm o 48-awr, ar yr amod nad oes unrhyw ddirwyon heb eu talu ar eu cyfrif llyfrgell. Bydd y math o offer cyfryngau arall y gall myfyriwr ei fenthyg yn dibynnu ar y cwrs / modiwlau a astudir. I gael mynediad i'r system archebu offer Logiwch i mewn i Connect2gan ddefnyddio eich Rhif Adnabod myfyriwr a chyfrinair y brifysgol.

Archebu ystafelloedd

Trefforest

Mae'r tair ystafell astudio grŵp y gellir eu harchebu yn Nhrefforest yn cynnwys sgriniau plasma, addas ar gyfer ymarfer cyflwyniadau ac astudiaeth grŵp cyffredinol. Gallwch ddod â'ch gliniadur eich hun neu fenthyg un o'r Ardal Gynghori yn y llyfrgell. Gellir archebu ceblau i gysylltu gliniaduron â'r sgriniau plasma ar Connect2 a gellir ei gasglu o'r Ardal Gynghori.Gellir archebu ystafelloedd hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw am slot 2 awr (uchafswm) y dydd.


Capasiti Ystafell

Lefel 1 Ystafell 1  - 6-8 o fyfyrwyr
Lefel 2 Ystafell 2 - 6-8 o fyfyrwyr
Lefel 2 Ystafell 3 - 6-8 o fyfyrwyr


Caerdydd

Mae'r pedwar pod astudio grŵp y gellir eu harchebu yng Nghaerdydd yn cynnwys bwrdd a chadeiriau ond dim sgrin plasma. Gallwch ddod â'ch gliniadur eich hun neu fenthyg un o'r Ardal Gynghori; mae socedi ar gael yn y podiau.

Gellir archebu ystafelloedd hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw ar gyfer slot 3 awr (uchafswm) y dydd.


Capasiti Pod:

Pod Glas - 6 o bobl
Pod Llwyd - 8 o bobl
Pod Gwyrdd - 6 o bobl
Pod Pinc - 8 o bobl

I wneud eich archeb, ewch i Connect2 gyda'ch Rhif Adnabod myfyriwr a'ch cyfrinair.