Connect2

Archebu Gofodau Astudio ac Ystafelloedd yn y Llyfrgell 

Connect2

Archebwch ofod astudio ar system archebu Connect2. Gellir archebu ystafelloedd hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw ar gyfer hyd at 4 x slot 2 awr (uchafswm o 8 awr) y dydd. Edrychwch o dan ‘Book by Category/Group Study Space’ i archebu'r adnodd hwn.


Trefforest

Gofodau Astudior Llyfrgell
Mae 52 o ofodau astudio y gellir eu harchebu yn Llyfrgell Trefforest.

Ystafelloedd Grŵp
Mae'r tair ystafell astudio grŵp y gellir eu harchebu yn Nhrefforest yn cynnwys sgriniau plasma, sy'n addas ar gyfer ymarfer cyflwyniadau.

Capasiti Ystafell

Lefel 1 Ystafell 1 - 2 fyfyriwr
Lefel 2 Ystafell 2 - 2 fyfyriwr
Lefel 2 Ystafell 3 - 2 fyfyriwr

Podiau Astudio
Mae 4 pod ar Lefel 1 ar gael ar hyn o bryd at ddefnydd myfyrwyr unigol. Mae'r Podiau’n cynnwys sgriniau plasma, sy'n addas ar gyfer ymarfer cyflwyniadau.


Glyn-taf

Gofodau Astudio’r Llyfrgell
Mae 27 o ofodau astudio y gellir eu harchebu yn Llyfrgell Glyn-taf. Mae gan rai gyfrifiaduron personol, mae gan eraill fynediad at socedi pŵer ar gyfer gliniaduron, neu ofodau astudio heb socedi pŵer.


Caerdydd

Gofodau Astudio’r Llyfrgell
Mae 16 o ofodau astudio y gellir eu harchebu yn Llyfrgell Caerdydd. Mae gan rai gyfrifiaduron personol neu MACs, mae gan eraill fynediad at socedi pŵer ar gyfer gliniaduron.

Podiau
Mae'r ddau bod astudio y gellir eu bwcio yng Nghaerdydd yn cynnwys bwrdd a chadair ond dim 


Casnewydd

Gofodau Astudio’r Llyfrgell
Mae 19 o ofodau astudio y gellir eu harchebu yn Llyfrgell Caerdydd. Mae gan rai gyfrifiaduron personol neu MACs, mae gan eraill fynediad at socedi pŵer ar gyfer gliniaduron.

Benthyciadau Gliniaduron

Gliniaduron Connect2 - y diwrnod olaf ar gyfer casglu fydd dydd Gwener 11eg Rhagfyr


Mae gliniaduron bellach ar gael i'w benthyg o'r llyfrgell. Gellir archebu gliniaduron hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Archebwch gan ddefnyddio system archebu Connect2 neu defnyddiwch y gwasanaeth gliniaduron Hunanwasanaeth newydd.


Archebu ar Connect2 
Defnyddiwch Connect2 i gadw gliniadur. Casglwch o ddesg y llyfrgell. Y cyfnod benthyciad yw 1 wythnos. Rhaid dychwelyd y gliniadur ar ôl y cyfnod hwn i gael ei ddiweddaru.  Gallwch wneud archeb newydd yn amodol ar argaeledd.


Gliniaduron Hunanwasanaeth *Newydd*
Mae pob un o'n llyfrgelloedd campws bellach yn cynnig gwasanaeth casglu gliniaduron hunanwasanaeth. 

Nid oes angen archebu, cynigir y gliniaduron ar sail y cyntaf i'r felin. Gellir benthyg gliniaduron am hyd at 4 wythnos. Rhaid dychwelyd y gliniadur ar ôl y cyfnod hwn i gael ei ddiweddaru. Gallwch wneud archeb newydd yn amodol ar argaeledd. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen eich cerdyn adnabod myfyriwr arnoch.

Bydd rhaid mewngofnodi i'r gliniaduron hyn gan ddefnyddio eich cyfrif myfyriwr cyn I chi adael yr adeliad. Fel arall, ni fydd y gliniaduron yn gweithio oddi ar y campws.


Argaeledd: 
Glyn-taf            -    24 gliniadur 
Casnewydd     -    12 gliniadur 
Trefforest         -    48 gliniadur 
Caerdydd         -    24 gliniadur a 24 Macbook

Etsy Shop Big Banner (8).png