Connect2

Archebu Gofodau Astudio ac Ystafelloedd yn y Llyfrgell.

Connect2

Gofodau Astudio

Nid oes angen i fyfyrwyr mwyach archebu i ddefnyddio gofod astudio. Rydym wedi sicrhau bod 10% o ofodau astudio ym mhob llyfrgell ar gael i'w harchebu ar system archebu Connect2 os yw'n well gennych archebu gofod astudio.


Mae gennym amryw o opsiynau ar gael:

  • Desgiau astudio unigol wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân i gadw pellter cymdeithasol.
  • Desgiau astudio gwaith grŵp ar gyfer hyd at 6 myfyriwr wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân o unrhyw ddesgiau astudio eraill.
  • Ystafelloedd astudio distaw, desgiau astudio unigol wedi’u lleoli 2 fetr ar wahân i gadw pellter cymdeithasol.
  • Ystafelloedd astudio grŵp ar gael ar ôl 5pm yn Nhrefforest a Chaerdydd.


Nid oes angen gwisgo mwgwd wyneb pan fyddwch yn eistedd.


Benthyciadau Gliniaduron

Mae gliniaduron bellach ar gael i'w benthyg o'r llyfrgell. Gellir archebu gliniaduron hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Archebwch gan ddefnyddio system archebu Connect2 neu defnyddiwch y gwasanaeth gliniaduron Hunanwasanaeth newydd.


Archebu ar Connect2 
Defnyddiwch Connect2 i gadw gliniadur. Casglwch o ddesg y llyfrgell. Y cyfnod benthyciad yw 1 wythnos. Rhaid dychwelyd y gliniadur ar ôl y cyfnod hwn i gael ei ddiweddaru.  Gallwch wneud archeb newydd yn amodol ar argaeledd.


Gliniaduron Hunanwasanaeth *Newydd*
Mae pob un o'n llyfrgelloedd campws bellach yn cynnig gwasanaeth casglu gliniaduron hunanwasanaeth. 

Nid oes angen archebu, cynigir y gliniaduron ar sail y cyntaf i'r felin. Gellir benthyca gliniaduron am gyfnod benthyciad o 1 wythnos. Rhaid dychwelyd y gliniadur ar ôl y cyfnod hwn i gael ei ddiweddaru. Gallwch wneud archeb newydd yn amodol ar argaeledd. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen eich cerdyn adnabod myfyriwr arnoch.

Bydd rhaid mewngofnodi i'r gliniaduron hyn gan ddefnyddio eich cyfrif myfyriwr cyn I chi adael yr adeliad. Fel arall, ni fydd y gliniaduron yn gweithio oddi ar y campws.


Argaeledd: 
Glyn-taf            -    24 gliniadur 
Casnewydd     -    12 gliniadur 
Trefforest         -    48 gliniadur 
Caerdydd         -    24 gliniadur a 24 Macbook

Etsy Shop Big Banner (8).png