Fframwaith llythrennedd gwybodaeth

Mae ein cynnig llythrennedd gwybodaeth yn diffinio'r math o wybodaeth ac arferion a sgiliau ymwybyddiaeth llythrennedd digidol, y gall llyfrgellwyr cyfadrannau eu cefnogi ym Mhrifysgol De Cymru. Rydym wedi diffinio safon ofynnol ar gyfer dau sesiwn llythrennedd gwybodaeth gwahanol, wedi eu darparu wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth, ac wedi eu cefnogi gan ystod o ddeunyddiau ar-lein ac argraffedig, gan gynnwys tiwtorialau fideo a chanllawiau pwnc.

Fframwaith llythrennedd gwybodaeth (pdf)