Ffurflenni

Gallwch ddychwelyd eich eitemau i unrhyw un o'n llyfrgelloedd campws. Mae sawl ffordd o ddychwelyd eich benthyciadau.

Ffurflenni hunanwasanaeth

Mae gennym nifer o fannau hunanwasanaeth yn ein llyfrgelloedd, y gallwch eu defnyddio i ddychwelyd llyfrau a DVDs / CDs. Mae'r system hunanwasanaeth yn diweddaru eich cofnod llyfrgell ar unwaith ac yn cyhoeddi derbynneb.

Blwch dychwelyd llyfrau

Bydd Blwch Dychwelyd Llyfrau diogel y tu allan i fynedfeydd llyfrgelloedd Glyn-taf a Threfforest yn eich galluogi i adneuo eitemau pan fydd ein hadeiladau ar gau. Caiff y Blychau Dychwelyd Llyfrau eu gwagio am 09:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.