Gofyn am benodau llyfr (sganio a chyflenwi)

Sut mae gofyn am gopi digidol o bennod llyfr print PDC?

Cyflwynwch eich cais trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Gwasanaeth Benthyciad
Cwestiynau Cyffredin:

A allaf gael sganiau digidol o unrhyw bennod llyfr?

Dim ond o lyfrau sydd mewn stoc yn llyfrgelloedd PDC y gallwn anfon copïau wedi'u digideiddio o benodau llyfr i'ch e-bost PDC.

Sut ydw i'n gwybod pa lyfrau sy'n cael eu cadw yn y Llyfrgell?

Gallwch wirio catalog y llyfrgell - FINDit.

Faint o sganio digidol allan o lyfr y gallaf ei gael?

Gallwn gopïo un bennod neu 10% o unrhyw lyfr, pa un bynnag yw'r mwyaf.

Faint fydd yn ei gostio i mi?

Dim, mae'n rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr a staff PDC.

Sut mae gwneud cais?

Bydd angen i chi lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer pob erthygl yr ydych am ofyn amdani.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Bydd hyn yn dibynnu ar argaeledd yr eitem ond byddwn yn anelu at ddelio â'ch cais o fewn dau ddiwrnod gwaith. Cysylltir â chi drwy e-bost PDC os yw'n debygol y bydd oedi cyn ei anfon.

Sylwch: nid yw ein trwydded hawlfraint yn cynnwys unrhyw un sy'n byw y tu allan i'r DU.