Gofyn am erthyglau cyfnodolyn (sganio a chyflenwi)

Sut mae gofyn am gopi digidol o erthygl cyfnodolyn print PDC?

Cyflwynwch eich cais trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

 

Cwestiynau Cyffredin:

Pa erthyglau y gallaf ofyn amdanynt?

Gallwch ofyn am unrhyw erthygl mewn cyfnodolyn nad yw ar gael trwy ein casgliad e-gyfnodolion ar-lein. Gwiriwch trwy FINDit i sicrhau nad yw ar gael.

Faint fydd yn ei gostio?

Dim, mae'r gwasanaeth hwn am ddim i staff a myfyrwyr PDC.

Beth os nad yw'r erthygl mewn stoc?

Os nad yw'r erthygl mewn stoc gallwch ofyn amdani gan y Llyfrgell Brydeinig trwy Fenthyciad Rhyng-lyfrgellol a wneir trwy gatalog y llyfrgell, FINDit.  Dewiswch y ddolen Cais Llyfrgell Brydeinig ar frig y dudalen, cwblhewch y ffurflen ar-lein a defnyddiwch y botwm Gwneud Cais ar waelod y ffurflen hon i gyflwyno'ch cais.

Gellir gweld yr erthygl gan ddefnyddio File Open a'i storio am hyd at 14 diwrnod. Mae mwy o fanylion am ein gwasanaeth dosbarthuelectronig diogel ar gael.

Gall myfyrwyr ofyn am hyd at 5 cais am ddim ar gyfer y Llyfrgell Brydeinig bob blwyddyn academaidd. Ar ôl hyn codir tâl o £3.00 am bob cais wedi'i gwblhau.  Nid yw hyn yn adlewyrchu cyfanswm cost y trafodiad (£12.05), a bydd y Llyfrgell yn talu’r gweddill. Mae'r gwasanaeth ILL yn rhad ac am ddim i staff PDC a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Sut mae gwneud cais?

Bydd angen i chi lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer pob erthygl yr ydych am ofyn amdani.

Sut y cyflwynir yr erthygl?

Bydd copi wedi'i ddigideiddio o erthygl y cyfnodolyn yn cael ei e-bostio i'ch cyfrif e-bost PDC.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Ein nod yw delio â'ch cais cyn pen dau ddiwrnod gwaith.  Cysylltir â chi trwy e-bost os yw'n debygol y bydd oedi cyn cyflenwi.

Sylwch: nid yw ein trwydded hawlfraint yn cynnwys unrhyw un sy'n byw y tu allan i'r DU.