Hawliau benthyciad

Chwiliwch am lyfrau yn y llyfrgell gyda FINDit.


Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan-amser: 25

Yn ogystal ag uchafswm o 5 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.


Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir amser llawn a rhan- amser: 25


Myfyrwyr ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig: 25
Hefyd, gellir benthyca uchafswm o 10 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.

Aelodaeth Cyn-fyfyrwyr a’r Gymuned: 2

Nid oes hawl benthyciad aelodaeth allanol yn Llyfrgell Coleg Merthyr Tudful


SCONUL Band Mynediad A-C: 6

Cyfnodau Benthyciad ar gyfer stoc Prifysgol De Cymru

Mae cyfnodau benthyca yn amrywio ac fe'u nodir gan dâp lliw ar feingefn llyfrau:

Label gwyrdd, oren neu dim label = Benthyciad un wythnos. Gellir ei fenthyg am hyd at wythnos.

Label coch = Cyfeirio yn unig. Rhaid i'r eitemau hyn aros yn y Llyfrgell.

Byddwch yn ymwybodol os ydych yn benthyg unrhyw eitemau sy'n tarddu o Goleg Merthyr, efallai y bydd gan y rhain gyfnodau benthyca gwahanol a pholisi adnewyddu.