Mynediad i Lyfrgelloedd eraill

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol De Cymru yn aelodau o nifer o gynlluniau cydweithredol sy'n galluogi ei haelodau i ddefnyddio cyfleusterau llyfrgelloedd addysg uwch eraill yn y Deyrnas Unedig.

Amlinellir manylion y cynlluniau hyn isod.

Catalogau llyfrgell eraill

Gallwch hefyd gyrchu ystod o gatalogau llyfrgell Cymreig a Chenedlaethol.


Books4U

Mae hwn yn gynllun benthyca a sefydlwyd rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus, llyfrgelloedd addysg bellach ac uwch. Gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol De Cymru ymuno â'r cynllun trwy ei lyfrgell gyhoeddus leol, ar yr amod bod y llyfrgell honno'n aelod cyfranogol o Books4U.

Gallwch ofyn am 2 lyfr o unrhyw un o'r llyfrgelloedd a restrir, gan gynnwys Prifysgol De Cymru, a fyddai'n cael eu casglu o'ch llyfrgell gyhoeddus a'u dychwelyd atynt.