Catalogau Llyfrgell Gymreig a Chenedlaethol

Os ydych chi am gael gwybod beth sydd ar gael mewn llyfrgell arall cyn i chi ymweld, yna gallwch wirio eu catalog ar-lein yn aml.

Noder nad oes gan staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru hawl o reidrwydd i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn. Dylech ofyn i bob llyfrgell am ragor o fanylion am fynediad cyn ymweld.


Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ymuno â'r cynllun Mynediad SCONUL hefyd.