Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae cynllun benthyca cyfatebol yn gweithredu rhwng Prifysgol De Cymru / Coleg Merthyr a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC).

Mae hyn yn galluogi myfyrwyr a staff i gael mynediad i gasgliadau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn yr un modd, mae'r cynllun yn darparu mynediad i gasgliadau Prifysgol De Cymru / Coleg Merthyr i fyfyrwyr a staff CBCDC.


Mae aelodaeth CBCDC ar gyfer un flwyddyn academaidd ar y tro ac mae'n dod i ben ar 31 Mai.

Rhaid dychwelyd eitemau a fenthycwyd o lyfrgell CBCDC i’r CBCDC.


RWCMD


Sut i wneud cais

Myfyrwyr israddedig

Ewch â'ch cerdyn adnabod myfyrwyr Prifysgol De Cymru / Coleg Merthyr i'r llyfrgell a llenwch y ffurflen gais.

Hawl benthyca: 2 eitem (benthyciadau 3 wythnos neu 1 wythnos).


Myfyrwyr ôl-raddedig a staff Prifysgol De Cymru

Gwnewch gais trwy SCONUL Access.

Hawl i fenthyca: 5 eitem (benthyciadau 3 wythnos neu 1 wythnos).Lleoliad

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Tiroedd y Castell

Caerdydd CF10 3ER