Polisi Rheolaeth Casgliadau

Mae'r polisi rheolaeth casgliadau yn darparu canllawiau ar gyfer prynu, datblygu, rheoli, cynnal a chadw (gan gynnwys tynnu'n ôl) a mynediad at gasgliadau'r gwasanaethau llyfrgell yn PDC.


Polisi Rheolaeth Casgliadau 2021 (pdf)