Polisi ymddygiad ystyriol

Rydym am i chi fwynhau defnyddio ein lleoedd er mwyn eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar y gwasanaethau a'r adnoddau a gynigiwn.

Helpwch ni i greu lle croesawgar, cyfforddus a diogel i ddiwallu eich anghenion dysgu a chymorth. Er mwyn helpu i gyflawni hyn gofynnwn i chi gadw at y canlynol:

  •  Parchu eich llyfrgell a'r adnoddau y mae'n eu cynnig.
  •  Bod yn ystyriol ac yn gwrtais ag eraill sy'n defnyddio'r lle hwn.
  •  Bod yn ymwybodol o sut y gellir defnyddio'r gwahanol leoedd yn yr adeilad.
  •  Clirio ar eich ôl, fel y gall eraill ddefnyddio'r gofod ar eich ôl.
  •  Gadael y llefydd nad ydych yn eu defnyddio, i ganiatáu i eraill eu defnyddio.
  •  Rydym am i chi deimlo'n gartrefol yma, ond fe’ch anogir i beidio cysgu.
  •  Mae staff y llyfrgell yma i'ch helpu chi, dylech eu trin â pharch.