Ymuno â'r Llyfrgell

Ymuno â'r llyfrgell

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd ddefnyddio'r llyfrgell y diwrnod ar ôl iddynt gofrestru, cyn belled â bod ganddynt gerdyn adnabod myfyriwr dilys. Eich cerdyn adnabod myfyriwr yw eich cerdyn llyfrgell hefyd. Rhaid i fyfyrwyr gael eu cardiau gyda nhw bob amser, gan na chaniateir benthyciadau llyfrgell a benthyciadau Cyfryngau hebddo.

Hawliau benthyciad: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan-amser: 25. Yn ogystal ag uchafswm o 5 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.

Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir amser llawn a rhan- amser: 25. Yn ogystal ag uchafswm o 5 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.

Staff
Mae'n ofynnol i staff cymorth ac academaidd lenwi ffurflen aelodaeth llyfrgell a'i chyflwyno yn yr Ardal Gynghori, ynghyd â'u cerdyn adnabod staff. Mae fersiynau papur o'r ffurflen ar gael ym mhob llyfrgell. Byddem hefyd yn annog yr holl staff academaidd newydd i gysylltu â llyfrgellydd eu cyfadrannau a all amlinellu gwasanaethau penodol sydd ar gael iddynt.

Hawliau benthyciad: 25. Hefyd, gellir benthyca uchafswm o 10 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.

Myfyrwyr ymchwil
Rhaid i fyfyrwyr Ph.D. ac M.Phil. ddefnyddio eu cardiau adnabod myfyrwyr fel eu cerdyn Llyfrgell a'u rhif myfyriwr a chyfrinaid PDC ar gyfer mewngofnodi i FINDit. Bydd y Llyfrgell yn newid eich breintiau i un ymchwilydd.

Hawliau benthyciad: Myfyrwyr ôl-raddedig: 25. Hefyd, gellir benthyca uchafswm o 10 eitem o Lyfrgell Coleg Merthyr Tudful.


Aelodaeth allanol o'r llyfrgell

Gall aelodau'r cyhoedd ddefnyddio Llyfrgelloedd PDC at ddibenion cyfeirio a gallant ymuno â Llyfrgell PDC fel aelodau o'r gymuned.

Nid oes cronfeydd data electronig ar gael i'w defnyddio gan aelodau allanol oherwydd cyfyngiadau trwydded.

Mae dau gategori o aelodaeth allanol, y rhestrir eu manylion isod.

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cymryd aelodaeth allanol lenwi'r ffurflen gais hon a darparu llun ar gyfer cerdyn adnabod. Anfonwch lun pen at [email protected]  gyda'r llinell bwnc 'Llun ar gyfer aelodaeth allanol'.

 Cysylltir â chi pan fydd eich cerdyn llyfrgell ar gael i'w gasglu.


Aelodaeth Cyn-fyfyrwyr a’r Gymuned

Gall cyn-fyfyrwyr ac aelodau o'r gymuned leol ymuno â Llyfrgell PDC am ddim.  Byddai hyn yn rhoi hawl ichi fenthyg 2 eitem o'r Llyfrgell. Nid yw'r aelodaeth yn cynnwys mynediad at adnoddau electronig.

Nodyn: Nid oes hawl benthyciad aelodaeth allanol yn Llyfrgell Coleg Merthyr Tudful.


Staff a myfyrwyr prifysgolion eraill

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff o sefydliad arall sydd â statws Prifysgol, fynd i mewn i'r adeilad yn ystod oriau agor ar unrhyw ddiwrnod yn ystod y tymor neu yn ystod y gwyliau. Bydd yn bosibl defnyddio'r Llyfrgell at ddibenion cyfeirio, ond ni chaniateir benthyca neu ddefnyddio adnoddau electronig.

Fodd bynnag, mae cynlluniau cydweithredol ar gael a allai alluogi benthyca o'n casgliadau. Cyfeiriwch at eich sefydliad eich hun am ragor o wybodaeth am y cynlluniau hyn.