Staff Academaidd ac Ymchwilwyr

Croeso i Gwasanaethau Llyfrgell ym Mhrifysgol De Cymru

P'un a ydych chi'n aelod o staff academaidd sydd angen cymorth ar gyfer eich gweithgareddau addysgu ac ymchwil, yn fyfyriwr ymchwil, yn ymchwilydd, neu'n aelod o staff cymorth ymchwil, mae'r canllaw llyfrgell hwn ar gyfer Staff Academaidd ac Ymchwilwyr yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am ein gwasanaethau.

Canllaw Staff ac Ymchwilwyr Academaidd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Mae eich llyfrgellwyr cyfadran ymroddedig yma i'ch helpu chi i wneud y gorau o adnoddau’r llyfrgell.

Mae'r dolenni isod yn tynnu sylw at rai o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu, ond mae mwy o wybodaeth am y REF, Mynediad Agored, ein Storfa Ymchwil neu Ddata Ymchwil, ymhlith pethau eraill, ar gael yn y canllaw llyfrgell.