Adnoddau gwaith tîm

Mae gwaith tîm yn ffordd wych o annog a galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewncyfleoedd Dysgu Gweithredol. Gall prosiect gwaith tîm myfyrwyr sydd wedi'i ddylunio'n dda ddarparu profiad dysgu cyfoethog sy'n gwella gwybodaeth pwnc-benodol yn ogystal â datblygu sgiliau sy'n hynod berthnasol i'r gweithle. Mae gwaith tîm hefyd yn fodd i ymgysylltu ac asesu nifer fawr o fyfyrwyr yn effeithiol. Adnoddau i fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith tîm.