Archifau'r Brifysgol

Mae gan y Brifysgol Archif Sefydliadol fach a weinyddir gan y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth sy'n cynnwys deunydd amrywiol sy'n croniclo bron i 100 mlynedd o addysg uwch.

Mae rhestr o'r holl wybodaeth a gedwir yn yr archif ar gael ar-lein yn y Catalog Archifau (docx) ac yn cael ei ddiweddaru pan fydd deunydd newydd yn cael ei dderbyn.

Nid oes tâl i weld y deunydd a gedwir yn yr Archifau. Llenwch ffurflen gais (docx) ac ar ôl ei chwblhau, dychwelwch Librarysupport@southwales.ac.uk

 

Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud i nodi a chadw cofnodion sy'n deilwng o gael eu cadw'n barhaol drwy'r rhaglen rheoli cofnodion. Mae gan y Brifysgol ddiddordeb bob amser mewn clywed gan unigolion a all ddal cofnodion a allai ychwanegu at yr Archifau a'u bod yn barod i’w  rhoi i'r Brifysgol.

Gall unrhyw un sydd angen gwybodaeth bellach ar yr Archifau:

 Ffonio: 01443 482966

E-bostio: Librarysupport@southwales.ac.uk