Cyllid llyfrgell a chyllidebu

Mae Llyfrgellydd eich Cyfadran yn rheoli dwy gronfa ar gyfer prynu deunydd i gefnogi addysgu a dysgu yn eich Cyfadran.

Dyraniad yw un ar gyfer llyfrau a deunydd clyweledol a'r llall yw cronfa danysgrifiadau sy'n cwmpasu cyfnodolion a chronfeydd data electronig. Fel deiliaid arian, mae gan Lyfrgellwyr Cyfadran rywfaint o hyblygrwydd wrth ddyrannu a gwario eu harian.


Fel arfer, bob blwyddyn mae cronfa wrth gefn ar gael i brynu deunydd i gefnogi modiwlau a chyrsiau newydd. Yr arferiad yw i’r Llyfrgellydd Cyfadran gysylltu â chi ym mis Ebrill neu fis Mai i gadarnhau manylion cyrsiau newydd fel y gellir gwneud cais am bryniannau ‘un-tro '.

O bryd i'w gilydd mae'r Llyfrgell yn derbyn arian sydd wedi ei glustnodi ar gyfer cefnogi ymchwil sy'n cael ei wneud yn y Brifysgol. Pan fydd arian o'r fath ar gael, bydd y Llyfrgellwyr Cyfadran unwaith eto'n ymgynghori â staff priodol gyda'r bwriad o lunio cais i brynu deunydd ymchwil.


Darperir gwybodaeth lawn yn y Polisi Rheolaeth Casgliadau