Cymorth ar gyfer cyrsiau

Rhowch wybod i'ch Llyfrgellydd Cyfadran yn ystod y gwahanol gamau o gynllunio cwricwlwm eich cwrs fel y gellir gwneud y ddarpariaeth llyfrgell orau posibl i gefnogi'r cyrsiau.


Cyrsiau Newydd

Fel arfer, mae gan y Llyfrgell gronfa wrth gefn sydd wedi'i defnyddio'n bennaf i gefnogi cyrsiau newydd neu rai sydd wedi'u hailysgrifennu'n sylweddol. Cewch fwy o fanylion am y gronfa hon o dan yr adran Ariannu a Chyllidebu.

Yn yr un modd, bydd yn helpu Llyfrgellwyr Cyfadrannau i wneud yr addasiadau angenrheidiol i ddarparu adnoddau llyfrgell ar gyfer modiwlau neu gyrsiau os byddwch yn eu hysbysu pan fydd modiwlau neu gyrsiau yn cael eu tynnu allan o'r prosbectws addysgu.Digwyddiadau Dilysu ac Achredu Proffesiynol

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer dilysu, ailddilysu neu achrediad proffesiynol cynllun newydd, ewch i’r Llyfrgellydd Cyfadran sy'n gallu darparu dogfennau ar y Llyfrgell a'i gwasanaethau yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol i'r cwrs neu'r Gyfadran benodol (gan gynnwys gwybodaeth ariannol). Cysylltwch â Llyfrgellydd eich Cyfadran mewn da bryd fel y gellir paratoi'r wybodaeth ddiweddaraf.

Gall eich Llyfrgellydd Cyfadran hefyd fod yn bresennol yn y digwyddiad dilysu i ymateb i faterion yn ymwneud ag adnoddau dysgu os oes angen. Fel rhan o ymweliad achredu, gall eich Llyfrgellydd Cyfadran ddarparu taith fer a chyflwyno adnoddau dysgu.


Cysylltwch â ni ymhell cyn yr ymweliad fel y gellir trefnu hyn.


Ychwanegu Adnoddau at y llyfrgell

• Beth yw'r drefn ar gyfer archebu llyfrau ar gyfer y llyfrgell?

• A allaf awgrymu teitlau newydd?

•A allaf anfon rhestrau atoch?

• Faint o gopïau o lyfr y gallaf eu harchebu?

• A oes gennych Gasgliad Benthyciadau Byr?


Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn a mwy wedi'u cynnwys yn y Polisi Rheolaeth Casgliadau.