Endnote

Gwybodaeth i ymchwilwyr academaidd a PhD

Bydd EndNote yn eich helpu i storio a threfnu eich cyfeiriadau llyfryddol. Gellir mewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data eraill i'ch cronfa ddata bersonol o gyfeiriadau. Mae EndNote hefyd yn darparu'r cyfleuster i fewnosod cyfeiriadau i bapur ymchwil wrth i chi ysgrifennu a gall gynhyrchu llyfryddiaeth yn awtomatig ar ddiwedd eich papur. Mae hefyd yn eich galluogi i greu'r llyfryddiaeth mewn nifer o wahanol arddulliau ar glicio botwm. Cefnogir EndNote fel pecyn meddalwedd llyfryddol safonol y Brifysgol.

Cael copi o EndNote

Mae'r Llyfrgell wedi prynu trwydded safle ar gyfer EndNote sy'n caniatáu gosod copi o'r feddalwedd ar unrhyw gyfrifiadur sy'n eiddo i'r brifysgol i staff academaidd ac ymchwilwyr PhD ei ddefnyddio.

Os hoffech ofyn am gopi o EndNote a / neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid TG.

Yn anffodus, nid yw ein trwydded yn caniatáu i gopïau fod ar gael ar gyfrifiaduron sy'n eiddo personol. Fodd bynnag, fel aelod o staff, gallwch drefnu i gael mynediad i'ch cyfrifiadur swyddfa o’ch cartref os oes gennych gysylltiad â'r Rhyngrwyd; bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio EndNote o'ch cyfrifiadur cartref neu liniadur.

Gall ymchwilwyr nad oes ganddynt fynediad i gyfrifiadur y Brifysgol a myfyrwyr a addysgir brynu copi personol o EndNote. I brynu'r feddalwedd am bris gostyngedig iawn ewch i dudalen we Endnote Web of Science Group. Dilynwch y ddolen 'check student eligibility' i gael pryniant gostyngedig a chwblhewch y ffurflen, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost prifysgol.

Cymorth a chefnogaeth

Gall staff academaidd ac ymchwilwyr PhD anfon e-bost at eu llyfrgellydd cyfadran i ofyn am arddull EndNote Harvard PDC, y gellir ei e-bostio atoch gyda throad y post. Bydd y goruchwyliwr ymchwil yn gallu cynnig arweiniad ar ofynion arddull cyfeirnodi.

Mae canllawiau cyfeirnodi PDC ar gael.

Canllawiau a Thiwtorialau

Dechrau arni:


Cymorth pellach:

Mae amrywiaeth eang o adnoddau cymorth ar gyfer amrywiol fersiynau meddalwedd, ar gyfer Windows a Mac ar gael ar wefan EndNote. Mae'r rhain yn cynnwys Canllawiau Llyfrgell cynhwysfawr ar gyfer defnyddwyr.