Llythrennedd gwybodaeth

Trefnu sesiynau llythrennedd gwybodaeth ar gyfer eich ymchwil

Gwahoddir pob myfyriwr ymchwil newydd i fynychu'r seminar cymorth myfyrwyr ymchwil a gynhelir ym mis Ionawr, cysylltwch â'r Swyddfa Ymchwil am fwy o fanylion.


Gall Llyfrgellwyr Cyfadrannau ddarparu sesiynau un i un ar sgiliau chwilio llenyddiaeth. Byddwn yn rhoi trosolwg i chi o'r cronfeydd data electronig perthnasol ac e-gylchgronau testun llawn yn eich maes pwnc.

Gallwn hefyd gwmpasu dulliau chwilio, sefydlu tablau cynnwys personol, gwasanaethau ymwybyddiaeth gyfredol, cael y gorau o'r Rhyngrwyd a chysylltu â llyfrgelloedd academaidd eraill.

Mae dyfyniadau llyfryddol cywir a chyson yn hanfodol. Mae cysylltiadau i wahanol ganllawiau ar ddyfynnu llyfryddiaeth wedi'u casglu at ei gilydd er mwyn eu defnyddio a'u cymharu'n hawdd.

EndNote yw'r meddalwedd llyfryddol a gefnogir gan y Brifysgol ar gyfer storio a threfnu cyfeiriadau llyfryddol.

Rydym hefyd yn darparu sesiynau hyfforddiant yn y defnydd o EndNote. Hysbysebir y sesiynau hyn ar UniLife ac ar y tudalennau datblygu staff.


Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth.