Rheoli data a mynediad agored

Cydnabyddir yn eang fanteision Mynediad Agoredi ymchwilwyr. Maent yn cynnwys:

 • Mwy o amlygiad i'ch gwaith
 • Gall ymarferwyr gymhwyso'ch canfyddiadau
 • Cyfraddau dyfynnu uwch
 • Gall eich ymchwil ddylanwadu ar bolisi
 • Gall y cyhoedd gyrchu eich canfyddiadau
 • Yn cydymffurfio â rheolau grant
 • Mae trethdalwyr yn cael gwerth am arian
 • Gall ymchwilwyr mewn gwledydd sy'n datblygu weld eich gwaith


Y ddau brif lwybr i Fynediad Agored yw'r llwybrau gwyrdd ac aur. Rydym yn cefnogi llwybr gwyrdd i Fynediad Agored sy'n golygu bod yr awdur yn archifo fersiwn o'r llawysgrif a gymeradwywyd gan y cyhoeddwr, yn rhad ac am ddim, yn ein cadwrfa ymchwil sefydliadol.

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae cefnogaeth Mynediad Agored yn rhan o Wasanaethau Llyfrgell. Mae'r LlyfrgellyddYmchwil yn hapus i helpu gydag ymholiadau ac mae hefyd yn darparu hyfforddiant Mynediad Agoredi staff ymchwil a myfyrwyr PhD sy'n ymdrin â phrif bolisïau Mynediad Agored, gan gynnwys Polisi'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn ogystal â Pholisi Mynediad Agored UKRI.

Adnoddau

Polisi Mynediad Agored PDC

Cwestiynau cyffredin am Mynediad Agored PDC


Rheoli data ymchwil

Mae PDC yn disgwyl i bob ymchwilydd gynnal ymchwil mewn modd cyfrifol a moesegol ac mae Rheoli Data Ymchwil yn elfen gynhenid o arfer da. Yn ganolog i egwyddor arfer ymchwil da mae cofnodi a storio data ymchwil yn onest, yn gywir ac yn ofalus.

Gall gynnwys:

 • Arbed gwaith mewn fformat y gellir ei ailagor yn hawdd
 • Enwi ffeiliau fel y gellir dod o hyd iddynt yn gyflym
 • Cadw copïau wrth gefn o ddata gwerthfawr
 • Rheoli pwy sydd â mynediad at ddata
 • Rhannu data i helpu i sicrhau'r effaith ymchwil orau

Mae'r Llyfrgellydd Ymchwil yn hapus i helpu gyda chynlluniau ac ymholiadau rheoli data. Maent hefyd yn darparu hyfforddiant rheolidata ar gyfer staff ymchwil a myfyrwyr PhD. Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â gofynion cyllido ar gyfer Rheoli Data Ymchwil, cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi.


Adnoddau
Polisi Rheoli Data Ymchwilwyr PDC  &  Canllawiau Rheoli Data Ymchwil PDC

Cymorth

nick roberts

Nicholas Roberts, Llyfrgellydd Ymchwil

[email protected]