Storfeydd Ymchwil Sefydliadol

Mae Storfeydd Sefydliadol yn gasgliadau digidol o allbwn ymchwil sefydliad. Mae cynnwys yr archifdai hyn ar gael mewn sawl fformat sy'n cynnwys rhagbrintiau ac erthyglau cyhoeddedig, llyfrau, penodau llyfrau, traethodau ymchwil, trafodion cynadleddau, eitemau clyweledol a deunyddiau eraill a gyhoeddir gan y sefydliad. Mae'r Storfa yn darparu lleoliad a ffocws ar gyfer casglu, cadw a lledaenu allbwn ymchwil sefydliad ar ffurf ddigidol.

  • Cadair (external link) iyw'r storfa sefydliadol ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.
  • Cardiff Metropolitan Research Repository (external link) yw storfa sefydliadol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
  • Cronfa (external link) yw storfa sefydliadol Prifysgol Abertawe.
  • Mae OpenDOAR (external link) yn Gyfeiriadur o Gyfleusterau Mynediad Agored o dros 700 o storfeydd â sicrwydd ansawdd. Mae iddo gwmpas rhyngwladol ac mae'n cynnwys safleoedd sefydliadol a llywodraethol. Fe'i rheolir gan Brifysgol Nottingham a Phrifysgol Lund, Sweden.
  • Mae OAIster (external link) yn gasgliad o adnoddau digidol gogwydd academaidd ar gael yn rhwydd a oedd yn anodd dod o hyd iddynt yn flaenorol. Cynhelir hwn gan Wasanaeth Cynhyrchu Llyfrgell Ddigidol Prifysgol Michigan.
  • ORCA (external link) yw storfa sefydliadol Prifysgol Caerdydd.
  • Mae ROAR (external link) yn gofrestrfa o storfeydd mynediad agored. Mae iddo gwmpas rhyngwladol ac mae'n cynnwys safleoedd sefydliadol a llywodraethol. Fe'i cynhelir gan Brifysgol Southampton.

Ymchwil Fforiwr Prifysgol De Cymru

yw'r porth cyhoeddus ar gyfer storfa sefydliadol PDC, sy'n rhan o Pure, y System Gwybodaeth Ymchwil Gynhwysfawr (CRIS) newydd ym Mhrifysgol De Cymru. Fe'i defnyddir i gofnodi a rheoli manylion ymchwil staff sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil, proffiliau ymchwil, prosiectau, gweithgareddau ymchwil, dyfarniadau ac effaith.

 Mae traethodau ymchwil Prifysgol De Cymru ar gael hefyd gan Archwiliwr Ymchwil Prifysgol De Cymru o dan yr adran sydd wedi'i labelu Myfyrwyr.

 Gall ymchwilwyr a staff o Brifysgol De Cymru gyrchu mwy o wybodaeth am gyflwyno allbynnau ymchwil a Pure yn gyffredinol trwy ymweld â thudallennau Pure.

 

Mae'r cysylltiadau canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth am ddatblygiad Storfeydd Sefydliadol a'r symudiad mynediad agored:

 

  • Ariennir SHERPA gan JISC a CURL. Mae'r grŵp yn cynnwys Prifysgolion Nottingham, Glasgow a Rhydychen ac mae wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers 2002 i gefnogi a chynghori ar greu ystorfeydd sefydliadol mewn sefydliadau addysg uwch ledled y DU.

  • Datblygwyd cronfa ddata RoMEO gan Brifysgol Loughborough ac fe'i cynhelir ym Mhrifysgol Nottingham. Mae'n darparu gwybodaeth am y polisïau ar gyfer mynediad agored i ystod eang o gyfnodolion academaidd a'u cyhoeddwyr.

  •  Nod CORE yw hwyluso mynediad am ddim i gynnwys sy'n cael ei storio ar draws storfeydd cadwrfeydd Mynediad Agored. Mae CORE yn gasglwr cynnwys mawr (sawl miliwn o gyhoeddiadau o gannoedd o storfeydd Mynediad Agored) ac ar ben hynny darperir gwasanaethau gwerth ychwanegol.