Dod o hyd i draethodau ymchwil

Darganfod Traethodau Ymchwil Prifysgol De Cymru

Digitized theses

Mae ein holl draethodau ar gael ar ffurf testun llawn ac yn cael eu llanlwytho i'r PDC storfa Ymchwil - PURE. Yn ystod y cyfnod hwn, os nad yw teitl rydych chi ei eisiau ar gael eto ar-lein, cysylltwch â'r llyfrgell am gymorth.


Argraffu traethodau ymchwil

Mae pob traethawd print bellach yn cael ei storio yn ein cyfleuster storio dogfennau oddi ar y campws yn Crown Records Management yng Nghaerdydd. Os na fydd y fersiwn wedi'i ddigideiddio yn briodol ar gyfer eich defnydd, neu os caiff ei wahardd, yna efallai y bydd y copi print ar gael.

 Dod o hyd i draethodau ymchwil yn y DU

Os ydych chi'n chwilio am draethawd ymchwil a gynhyrchwyd gan sefydliad arall yn y DU, mae gan FINDit nifer o lwybrau i draethodau ymchwil yn DU. Ewch i Find Database ac yna Title:

1. EThOS

Mae rhai o'r traethodau ymchwil Prydeinig mwyaf poblogaidd bellach ar gael yn electronig trwy wasanaeth EThOS y Llyfrgell Brydeinig. Mae EThOS yn dal miloedd o draethodau ymchwil sydd wedi'u sganio, gellir sganio eraill (ar gais) am ddim ac mae traethodau ymchwil eraill ar gael am ffi yn unig. Bydd yn rhaid i chi gofrestru gydag EThOS i gael mynediad at neu ofyn am draethodau ymchwil.


2. Casgliad Traethodau Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i gofnodion am tua 50,000 o draethodau ymchwil a thraethodau hir a gyflwynwyd ar gyfer graddau ôl-raddedig mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yng Nghymru. Mae'r casgliad yn cynnwys traethodau ymchwil a thraethodau hir sy'n deillio o bob gradd Meistr PhD ac ymchwil, yn ogystal â Thraethodau Hir Gradd Meistr a addysgir sydd â diddordeb Cymreig neu sydd wedi ennill rhagoriaeth.


Dod o hyd i draethodau rhyngwladol

Mae llawer o draethodau ymchwil Ewropeaidd ar gael ar-lein trwy DART – the Europe e-theses portal 

Mae DART-Europe yn bartneriaeth o lyfrgelloedd ymchwil a chonsortia llyfrgell sy'n cydweithio i wella mynediad byd-eang at draethodau ymchwil Ewropeaidd. Mae Dart yn cael ei ddiweddaru'n barhaus, yn cynnwys tua 300,000 o gofnodion o 423 o brifysgolion mewn 23 o wledydd Ewropeaidd.

Nod OATD yw bod yr adnodd gorau posibl ar gyfer dod o hyd i draethodau ymchwil a thraethodau hir mynediad agored a gyhoeddir ledled y byd. Daw metadata (gwybodaeth am y traethodau ymchwil) o dros 1100 o golegau, prifysgolion a sefydliadau ymchwil. Ar hyn o bryd mae OATD yn mynegeio 3,453,652 o draethodau ymchwil a thraethodau hir.